Základové desky

Nabízíme kompletní realizaci základové desky pro zděný nebo montovaný dům, dřevostavbu a jiné typy domů. Samozřejmostí jsou zemní a výkopové práce, které provádíme vlastní technikou. Realizujeme odvoz a ekologickou likvidaci nepotřebného podloží. Zajistíme a dovezme veškerý potřebný materiál pro výstavbu základové desky. Každou zakázku provádíme na základě smlouvy o dílo za předem stanovené ceny. 

Pro vypracování cenové nabídky jsou pro nás důležité informace o rozměru a výškovém umístění základové desky, svažitosti terénu, předpokládaném podloží v místě základové desky a Váš požadovaný termín dokončení stavby základové desky.Postup výstavby základové desky:

  • Konzultace provedení základové desky s projektantem
  • Příprava dokumentace pro stavbu základové desky
  • Přesné vytýčení stavby a základové desky geodetem
  • Zemní práce (skrývka ornice, hloubení základových pásů), uložení ornice na pozemku, nebo její ekologická likvidace
  • Realizace kompletního zemnícího systému (část uložená v zemi s vývody pro hromosvod)
  • Příprava napojení technických rozvodů sítí a kanalizace pro základové desky
  • Dodávka veškerého materiálu pro vyhotovení základové desky (tvárnice ztraceného bednění, armovací kari sítě, tepelná izolace soklové části atp.)
  • Kompletní hutnění veškerých dosypávaných vrstev zeminy, štěrku, písku atp.
  • Dodávka betonu do základových pásů, ztraceného bednění a na vynášecí desku
  • Kompletní úklid staveniště okolo základové desky


Orientační ceny základové desky:

50 - 90 m2 již od 2190,- Kč/m

90 - 130 m2 již od 2090,- Kč/m2

130 - 200m2 již od 2000,- Kč/m2

Ceny jsou uvedeny bez DPH 

Konečná cena se stanovuje na základě projektové dokumentace.


Základové desky realizujeme v regionu Praha, Praha východ, Praha západ, Středočeský kraj a samozřejmě i na jiném území České republiky.