Zemní práce

Realizujeme zemní a výkopové práce, zejména při budování základové desky, inženýrských sítí, bazénů, jezírek, jímek, různých terénních úprav, skrývek, velkých či menších staveb, komunikací, chodníků atd. Zajišťujeme bourací práce a demolice včetně úklidu. Dále nabízíme převoz zeminy, písků, štěrků, či jiných materiálů a samozřejmě jejich ekologickou likvidaci. Každou zakázku provádíme na základě smlouvy o dílo za předem stanovené ceny. Veškeré práce provádíme převážně s vlastní technikou.


Ceník mechanizace

Traktor bagr 90O,-Kč/hod

Mini bagr 800,- Kč/hod

Nákladní auto - 700,- Kč/hod - 28,- Kč/km

Jeřáb Tatra AD 160 - 900/hod

Ceny jsou uvedeny bez DPH


Zemní a výkopové práce realizujeme v regionu Praha, Praha východ, Praha západ, Středočeský kraj a samozřejmě i na jiném území České republiky.